Đầu báo trộm hồng ngoại thụ động PIR (Passive Infrared Sensor)

Đối tác

CBC GROUP
Theben
foster & freeman
Pyronix
Takex
visonic