Đầu báo hồng ngoại thụ động

PA-8420E - Đầu báo hồng ngoại, quét mành đứng, độ cao lắp đặt lớn (4-8m)

PA-8420E - Đầu báo hồng ngoại, quét mành đứng, độ cao lắp đặt lớn (4-8m)

PA-8420E - Đầu báo hồng ngoại, quét mành đứng, độ cao lắp đặt lớn (4-8m)
PA-8410E - Đầu báo hồng ngoại, quét thể tích, độ cao lắp đặt lớn (4-8m)

PA-8410E - Đầu báo hồng ngoại, quét thể tích, độ cao lắp đặt lớn (4-8m)

PA-8410E - Đầu báo hồng ngoại, quét thể tích, độ cao lắp đặt lớn (4-8m)
MS-100E - Đầu báo hồng ngoại ngoài trời, có 4 dạng phát hiện.

MS-100E - Đầu báo hồng ngoại ngoài trời, có 4 dạng phát hiện.

Giá bán: 2,630,000 đ
MS-100E - Đầu báo hồng ngoại ngoài trời, có 4 dạng phát hiện.
MS-12TE - Đầu báo hồng ngoại ngoài trời, 1 vùng kép, 12mx90 độ

MS-12TE - Đầu báo hồng ngoại ngoài trời, 1 vùng kép, 12mx90 độ

Giá bán: 3,067,000 đ
MS-12TE - Đầu báo hồng ngoại ngoài trời, 1 vùng kép, 12mx90 độ
PIR-T15AM - Đầu báo hồng ngoại cao cấp, quét thể tích ngoài trời.

PIR-T15AM - Đầu báo hồng ngoại cao cấp, quét thể tích ngoài trời.

PIR-T15AM - Đầu báo hồng ngoại cao cấp, quét thể tích ngoài trời.
PIR-T15WE - Đầu báo hồng ngoại cao cấp, quét thể tích ngoài trời.

PIR-T15WE - Đầu báo hồng ngoại cao cấp, quét thể tích ngoài trời.

PIR-T15WE - Đầu báo hồng ngoại cao cấp, quét thể tích ngoài trời.
BP-150AE - Đế báo động khi bị che (Anti-masking base)

BP-150AE - Đế báo động khi bị che (Anti-masking base)

Giá bán: 1,650,000 đ
BP-150AE - Đế báo động khi bị che (Anti-masking base)
PA-460E - Đầu báo hồng ngoại, quét mành đứng 2,5mx16,5m.

PA-460E - Đầu báo hồng ngoại, quét mành đứng 2,5mx16,5m.

Giá bán: 610,000 đ
PA-460E - Đầu báo hồng ngoại, quét mành đứng 2,5mx16,5m.
PA-470L - Đầu báo hồng ngoại gắn tường, quét thể tích hoặc mành.

PA-470L - Đầu báo hồng ngoại gắn tường, quét thể tích hoặc mành.

Giá bán: 2,059,000 đ
PA-470L - Đầu báo hồng ngoại gắn tường, quét thể tích hoặc mành.
 Trang:    1  2  3 

Đối tác

CBC GROUP
Theben
foster & freeman
Pyronix
Takex
visonic
Truen