Đầu báo trộm hàng rào microwave - Microwave Sensor

COM-IN-100A - Đầu báo hồng ngoại 4 tia kết hợp Microwave

COM-IN-100A - Đầu báo hồng ngoại 4 tia kết hợp Microwave

Giá bán: 21,141,000 đ
COM-IN-100A - Đầu báo hồng ngoại 4 tia kết hợp sóng microwave giúp đảm bảo độ ổn định, chống báo giả trong mọi điều kiện thời tiết, lắp đặt ngoài trời với khoảng cách bảo vệ 100m.
COM-IN-100A - Đầu báo hồng ngoại 4 tia kết hợp Microwave

COM-IN-100A - Đầu báo hồng ngoại 4 tia kết hợp Microwave

Giá bán: 21,141,000 đ
COM-IN-100A - Đầu báo hồng ngoại 4 tia kết hợp sóng microwave giúp đảm bảo độ ổn định, chống báo giả trong mọi điều kiện thời tiết, lắp đặt ngoài trời với khoảng cách bảo vệ 100m.
COM-IN-50HF - Đầu báo hồng ngoại 4 tia kết hợp sóng microwave

COM-IN-50HF - Đầu báo hồng ngoại 4 tia kết hợp sóng microwave

Giá bán: 18,818,000 đ
COM-IN-50HF - Đầu báo hồng ngoại 4 tia kết hợp sóng microwave giúp đảm bảo độ ổn định, chống báo giả trong mọi điều kiện thời tiết, lắp đặt ngoài trời với khoảng cách bảo vệ 50m.
MW-100A - Đầu báo Microwave

MW-100A - Đầu báo Microwave

Giá bán: 10,919,000 đ
MW-100A - Đầu báo cảm biến báo trộm Microwave được thiết kế đặc biệt cho việc bảo vệ ngoài trời, có được độ ổn định cao trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
MW-50 - Đầu báo Microwave

MW-50 - Đầu báo Microwave

Giá bán: 8,503,000 đ
MW-50 Cảm biến báo trộm Microwave được thiết kế đặc biệt cho việc bảo vệ ngoài trời, có được độ ổn định cao trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Đối tác

CBC GROUP
Theben
foster & freeman
Pyronix
Takex
visonic
Truen