Cảm biến cảnh báo chống hút thuốc

CSA-FGV. Đầu báo hút thuốc lá, báo khói và lửa, tự động phát cảnh báo

CSA-FGV. Đầu báo hút thuốc lá, báo khói và lửa, tự động phát cảnh báo

Giá bán: 8,678,000 đ
CSA-FGV là đầu báo hút thuốc lá, gồm cảm biến lửa và khói. Sản phẩm có thể phát hiện bật lửa hoạt động ở khoảng cách 6m, phát hiện khói thuốc lá, và tự động phát ra đèn chớp, âm thanh cảnh báo bằng nhiều thứ tiếng (gồm cả tiếng Việt tự ghi) theo thứ tự liên tiếp

Đối tác

CBC GROUP
Theben
foster & freeman
Pyronix
Takex
visonic
Truen